Inskolning

Inskolning

Inskolningen syftar till att både barn och föräldrar ska få möjlighet att bli trygga med förskolan. För ert/era barn innebär det att få möjlighet att lära känna oss pedagoger,få inblick och bli nyfiken på verksamheten och de andra barnen. Vi lägger gemensamt grunden för vårt viktiga samarbete mellan hem och förskola.

Inskolningen brukar pågå i 2 veckor, men varje barn har olika behov och ibland kan inskolningen därför ta längre tid eller avslutas tidigare än vi tänkt från början. Vår utgångspunkt från förskolan är alltid att vara lyhörd för varje enskilt barns behov. Som förälder är det bra att avsätta två veckor, även om det senare kan visa sig ta kortare tid för barnet att vänja sig vid förskolan.