Ansök om plats

Ansökan om plats på förskolan
         Lekande Lätt

Undertecknad ansöker om plats för:

 

Barnets namn:_____________________________

Barnets personnummer:______________________

 

Plats önskas from ________________

 

Förvärvsarbetar/Studier ____

Arbetssökande ____ 

Föräldraledig (15 tim/vecka) ___________

Allmän förskola för 3,4 och 5 åringar (525 tim/läsår)___

Omsorgstid,ca timmar/vecka ______

Övriga upplysningar
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(Räkningsmottagare)

Vårdnadshavarens namn:
_________________________________________

Personnummer:_____________________________  Gatuadress________________________________
Postnummer, Ort___________________________
Telefon dagtid/kvällstid _________________________________________
Mailadress _______________________________  
   Vårdnadshavarens namn

_________________________________________

Personnummer _____________________________

Gatuadress _______________________________

Postnummer, ort __________________________ 
Telefon dagtid/kvällstid _________________________________________ 

Mailadress:________________________________  

Ort och datum Underskrift vårdnadshavare

_________________________________________

 

Ort och datum Underskrift vårdnadshavare

_________________________________________

 

I våra köregler gäller ködatum alternativ barngruppens sammansättning (kapitel 8, §8 i skollagen,

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds god miljö”). Syskonförtur tillämpas, samt maxtaxa.

 

Skriv i och skriv ut ansökan och returnera den per post till:

Förskolan Lekande Lätt, c/o Charlotte K.Danefeldt, Fackgatan 19,275 36 Sjöbo. Om du undrar något ring 0709-69 77 28