Föräldrasamverkan/Föräldrainflytande

Föräldrar och vårdnadshavare
Vi vill att vårt arbete med ditt/dina barn ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete för att skapa bästa förutsättningar så att ditt/dina barn ska kunna trivas och utvecklas rikt och mångsidigt.

Vi kommer att föra dialog vid lämning och hämtning av ditt/dina barn om trivsel, upplevelser, utveckling och lärande samt genomföra inskolningssamtal eller utvecklingssamtal en gång per termin.